Opgravingen

Sinds het verdrag van Malta is er veel vastgelegd over wat wel en niet mag in de archeologie. Dat betekent dat wij zelden nog zelfstandig opgraven. Maar dat we wel vaak assisteren bij opgravingen die door gemeenten of commerciële bedrijven worden uitgevoerd. We hanteren daarbij een buddy systeem: ervaren vrijwilligers van onze afdeling helpen je als je voor het eerst in de werkput staat.