Eigen uitgaven

Door Leo ten Hag

Deze boeken zijn uiteraard opgenomen in onze AWN bibliotheek en kunnen daar geleend worden.

 

Groesbeek HeightsIn onze bibliotheek

Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg en in het Nederrijk
Leo ten Hag, Paul Klinkenberg en Willem Kuppens

Groesbeek Heights AWN afdeling 16
Groesbeek Heights

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 17 september 1944 landden duizenden Amerikaanse parachutisten in de omgeving van Groesbeek. Hun missie was het veroveren van de bruggen bij Grave en Nijmegen. Om zich te verdedigen tegen Duitse aanvallen verschansten de para’s zich in de heuvels tussen Groesbeek en Nijmegen, de ‘Groesbeek Heights’. Precies dit gebied, rond de Duivelsberg in Berg en Dal, stond bekend als een van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland, bezongen door dichters en veelvuldig op doek vastgelegd door Romantische schilders. In een mum van tijd veranderde deze schilderachtige omgeving in een bloedig militair landschap: villa’s en hotels transformeerden in hoofdkwartieren en observatieposten, wegen dienden als opmarsroutes en de geallieerden woelden de grond om voor de aanleg van talloze loopgraven en schuttersputten. Veel soldaten lieten het leven, zowel Geallieerden als Duitsers.

Dit boek biedt een uitgebreide beschrijving van de plek en de gebeurtenissen tussen september 1944 en februari 1945. Maar het boek biedt nog iets extra’s. Om te kijken hoeveel sporen van de oorlog nog aanwezig zijn in het landschap, hebben we met archeologische precisie de hele Duivelsberg in kaart gebracht. Voor Nederlandse begrippen tamelijk uniek. Het resultaat is een uitgebreid overzicht met de stille getuigen van de gevechten om de toen zo belangrijke ‘Groesbeek Heights’.

Wegens overweldigend succes is besloten tot een tweede druk.

Groesbeek Heights is dan ook vanaf 22 februari weer beschikbaar.

U kunt het boek verkrijgen bij een van onderstaande verkooppunten. De verkoopprijs is 14,95.
Ook is het mogelijk om een exemplaar rechtstreeks bij onze afdeling te bestellen.

Vanaf 29 okt 2021 is de uitgebreide versie van dit boek  vanaf deze site te downloaden.

Verkooppunten
Boekhandel Dekker vd Vegt Nijmegen
Boekhandel Roelants Nijmegen
Boekhandel Bruna Groesbeek
Het Vrijheidsmuseum Groesbeek
Infocentrum WO2 Nijmegen

Met vriendelijke groet,
Pauline de Weijer

 

 

Archeologie in onze achterTuijnIn onze bibliotheek

Vijftig jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen en Omstreken

Archeologie in onze achterTuijn
Groter: klik afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

Onder redactie van Leo ten Hag is in oktober 2018 het jubileumboek ‘Archeologie in onze achterTuijn’ verschenen. Naast de door Leo geschreven historie van de afdeling is er een bijdrage van alle werkgroepen over de eigen activiteiten en vondsten. De beschrijving van de unieke Wim Tuijn-collectie door Katja Zee vormt de afsluiting van het rijk geïllustreerde boek.

Leden van de AWN Afdeling Nijmegen en e.o. kunnen een gratis exemplaar van het boek af komen halen in onze werkruimte aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD Nijmegen. We kunnen het boek ook toesturen, we brengen dan    € 4,35 portokosten in rekening. 

Leden van andere AWN Afdelingen en niet-AWN leden kunnen het boek bestellen door overmaking van € 16,35 (€ 12,- + € 4,35 portokosten) 

Online bestellen:

Bestelformulier Archeologie in onze achterTuijn

Tevens te koop bij boekhandel Dekker van de Vegt te Nijmegen (in de kast ‘Nijmegen’).

Redactie Leo ten Hag
2018 ISBN 978-90-809902-4-1

 

Graven op de zuidflank van de GroesbeekIn onze bibliotheek

Graven op de zuidflank van de Groesbeek
Graven op de zuidflank van de Groesbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beleidsmedewerker van de gemeente Berg en Dal attendeerde de AWN Afdeling Nijmegen e.o. in 2016 op de mogelijkheid om een opgraving te doen op een terrein aan de Spoorlaan in Groesbeek. Archeologisch bureau RAAP had daar eerder een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd; hun advies om een definitieve opgraving uit te voeren werd door het bevoegd gezag niet overgenomen. Het terrein werd door de gemeente vrijgegeven en mocht een groepje AWN’ers onder leiding van Willem Kuppens op 21 en 22 oktober 2016 het veld intrekken voor een nader onderzoek. De opgraving werd uitgevoerd conform de Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie. In dit rapport kunt u lezen over het documenteren van de sporen en het vondstmateriaal, het benoemen van de verschillende bodemlagen en het tekenen van profielen en coupes en over het uiteindelijke resultaat van een voor de deelnemende AWN’ers leerzame opgraving.

Voor het complete rapport GRHS4, zie onze fysieke bibliotheek. 

 

 

Het Natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschapIn onze bibliotheek

Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap
Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap

 

 

 

 

 

 

 

 

Weinig gebruikers van de wandel-en fietspaden door het heuvelachtige landschap ten zuiden van Nijmegen zullen zich realiseren dat hier niet alleen sprake is van natuurschoon, maar dat het terrein ook tal van sporen uit de Tweede Wereldoorlog herbergt. Deze sporen (schuttersputten, loopgraven, uitrustingstukken, etc) zijn echter zeer kwetsbaar; er is al veel verdwenen en er dreigt nog steeds veel verloren te gaan. Zeker nu steeds minder ooggetuigen hun verhaal kunnen doen is het van belang dit voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen en omgeving unieke bodemarchief te behouden. Ook elders in Nederland zijn nog resten van veldversterkingen e.d. uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar.
Sinds enige jaren bestaat er bij (amateur)archeologen belangstelling voor onderzoek naar oorlogssporen. Deze nog prille ‘archeologie van de Tweede Wereldoorlog’ heeft nog veel vragen te beantwoorden. Zoals: wat moet worden onderzocht, op welke manier en, vooral, wat voegt dit onderzoek toe aan kennis over deze periode? Op het door de AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog (Nijmegen) georganiseerde symposium ‘Het Natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap’ hebben sprekers uit verschillende disciplines (archeologie, geschiedenis, landschapsbeheer) zich over deze vragen gebogen. Het resultaat leest u in deze bundel.

Voor de volledige tekst in PDF van de Symposiumbundel klik hier

Redactie Leo ten Hag
2015 ISBN 978-90-9029259-5

 


Kijk eens wat ik gevonden heb!In onze bibliotheek

Kijk eens wat ik gevonden heb!
Kijk eens wat ik gevonden heb!

 

 

 

 

 

 

 

In 1968 wordt de Afdeling Nijmegen en omstreken van de AWN Vrijwilligers in de archeologie opgericht. Gedurende 45 jaar verrichten de leden van deze afdeling archeologisch onderzoek in een gebied dat zich uitstrekt over Noord-Limburg, Oost-Brabant en het oostelijk deel van het Gelders Rivierengebied. Het belang van hun werk blijkt uit de talrijke vondsten die zij in deze regio hebben gedaan.
Veel van die vondsten liggen thans in musea en zijn beschreven in archeologische publicaties. Al die publicaties gaan over vondsten, vondstmethoden of achterliggende theorieën en verhalen. Maar het gaat vrijwel nooit over de personen zelf.
Wie zijn nu die mensen die zoveel tijd in hun hobby steken? Hoe zijn ze met deze hobby begonnen? Wat zijn hun drijfveren? In dit boek vertellen 28 AWN-leden van Afdeling Nijmegen en omstreken hun verhaal aan de hand van hun mooiste of meest bijzondere vondst. Die ene vondst fungeert als het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Dit boek gaat over mensen die in de archeologie meer hebben gevonden dan wat ze in de bodem hebben aangetroffen. (De film van de gelijknamige tentoonstelling is te zien via deze site)

John Jansen, Aad Hendriks
2013 ISBN: 978-90-809902-0-3

 


Verslag van de verzamelde gegevens en vondsten van de Romeinse vindplaats nabij de boerderij “De Uiversnest” te Deest, gemeente Druten (Gld.)In onze bibliotheek

Romeinse vindplaats nabij de boerderij 'De Uiversnest' te Deest
Romeinse vindplaats nabij de boerderij ‘De Uiversnest’ te Deest

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1990 vindt er bij het Gelderse dorp Deest grootschalige zandwinning plaats. Tegelijkertijd worden er in het te ontgronden gebied voortdurend vondsten gedaan die duiden op Romeinse aanwezigheid.
Daarop wordt een deel van het terrein geheel opgegraven. Door de voortgaande ontgrondingen kwam echter steeds meer vondstmateriaal tevoorschijn. In overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Groningse archeologen van het ARC heeft de AWN Afdeling Nijmegen e.o. in 2004-2005 vervolgens de ontgrondingen begeleid en de bodemvondsten geborgen.

In deze publicatie doet de AWN Afdeling Nijmegen e.o. verslag van de bevindingen. De analyse van de enorme hoeveelheid vondstmateriaal heeft enkele nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is o.a. de aanwezigheid aangetoond van een laat-neolithische woonplaats en blijkt de vroeg-Romeinse nederzetting aanmerkelijk groter te zijn geweest dan aanvankelijk werd aangenomen. De vermoedelijke Bataafse bewoners hebben waarschijnlijk nauwe banden onderhouden met het nabij gelegen Romeinse leger. Bovendien bevestigen de vondsten de historisch bekende ontwikkeling van “De Uiversnest” vanaf de 14e eeuw.

Anneke van Bergen, Anton Janssen en Wim Tuijn
2008 ISBN/EAN: 978-90-809902-2-7

 

Een Maaltijd van kruimelsIn onze bibliotheek

Een maaltijd van kruimels
Een maaltijd van kruimels

 

 

 

 

 

 

 

Dit boek gaat over de bijdragen die amateur-archeologen tussen1968 en 2005 hebben geleverd aan het behoud en het zichtbaar maken van de rijkdom van het Nijmeegs bodemarchief. Het zijn de verhalen die zij zelf in de loop der jaren hebben geschreven: over het graven, over de vondsten en over de verhalen achter de vondsten. Tegen de achtergrond van de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen en de veranderende relatie met de professionele archeologie, maar ook de goede samenwerking die zich tussen amateurs en professionals in Nijmegen heeft ontwikkeld.

Redactie John Jansen
2005 ISBN-10: 908 99 213
ISBN-13: 9789080990210

 

Naar ‘Vrij om te lezen

-+=
Google Translate
Top