Katwijk

Peter Seinen heeft op 12 augustus j.l. met de Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA) in Katwijk (bij Cuijk) een bodemradaronderzoek gedaan naar een vermeende Romeinse weg. Dit onderzoek vond plaats in de weilanden achter de Lourdesgrot van de Martinuskerk in Katwijk. De Romeinse weg is door leden van de Cuijkse Archeologische werkgroep (WAC) eerder aangetroffen als grintlaag in de bodem door middel van onderzoek met prikstokken.
Peter Seinen wil onderzoeken of deze grintlagen (die geen aaneengesloten elementen zijn) met bodemradar effectief zijn aan te tonen. De WAC heeft, als dit zo blijkt te zijn, bevestiging van de eigen eerdere onderzoeken.
Leden van AWN afdeling Nijmegen en Omstreken waren uitgenodigd dit gebeuren bij te wonen, overigens na de koffie, gebak en goede uitleg van de deskundigen in de Theetuin ‘Bij Ons’.
De uitslag van dit onderzoek wordt bekendgemaakt tijdens het AWN Symposium ‘Nieuw! Innovatieve Technieken in de Archeologie’ op 4 november in Cuijk.

Pauline de Weijer

Foto’s Jon de Vries/Aad Hendriks