Leven aan de Limes

Romeins crematiegraf met bijgiften

Leven aan de Limes

Onlangs is door de Historische Kring Huessen “Leven aan de Limes” uitgegeven, een boek dat is geschreven door Cor Neijenhuis, lid van AWN afd. 16.
Het boek is gebaseerd op oud en recent onderzoek langs het Limestracé tussen Meinerswijk en Loowaard. Langs dit tracé ligt in Huissen een langgerekt spoor van bewoning en grafvelden uit de Romeinse tijd.
Dankzij een gewijzigde onderzoeksstrategie die tot stand kwam op aandringen van de landelijke AWN en de Historische Kring Huessen kon voorkomen worden dat een Romeins grafveld met rijke bijgaven langs de Limesweg werd doorboord met heipalen.
Met inzet van AWN-leden uit het gehele land werd in 2014 een groot deel van het grafveld onderzocht.
De bewoning langs de Limes had een bijzonder karakter omdat civiele bewoning langs de Limes niet vanzelf sprekend was. Zeker na de Bataafse opstand was dit alleen voorbehouden aan bewoners die loyaal waren aan het Romeinse gezag.
De nederzetting langs de Limes moet met instemming en medewerking van het Romeinse leger zijn ontstaan. De bewoners waren sterk geromaniseerd en hadden kennis van Romeinse graf- en eetrituelen. Men gebruikte overwegend Romeins import aardewerk en gebruiksvoorwerpen.
De welstand van de bewoners werd waarschijnlijk ontleend aan diensten die men leverde aan het Romeins leger.

De opzet was een leesbaar boek te maken voor onze leden (Historische Kring Huessen) over Bataafs-Romeins Huissen.
Het boek is verkrijgbaar via museum@huessen.nl (verzendkosten € 6,50) of via de museumwinkel (kosten € 14,95). In het museum Hof van Hessen wordt vanaf 10 maart aandacht besteed aan de vondsten langs de Limes in Huissen. (Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 16.30 uur.)

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *