ND11 Nijmegen

Van 7-12-‘21 t/m 24-12-’21, en van 10 tot 20-1-‘22 hebben 9 vrijwilligers geassisteerd bij de opgraving aan de Nieuwe Dukenburgseweg.
Over een aantal weken volgt er nog een tweede fase. De opgraving vond plaats omdat er op die plek een nieuw riool aangelegd wordt en tijdelijke stapelwoningen gebouwd worden.
In het gebied zijn in het verleden al verschillende onderzoeken geweest, van begeleidingen, proefsleuven tot en met opgravingen. Op het grasveld voor Bureau Archeologie (onze werkruimte) is in 1979 al het welbekende grafveld Nijmegen-Hatert met maar liefst 226 graven opgegraven.

Marijke Pennings