Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief oktober 2022

Lezing over opgraving in Bergharen


Dinsdag 15 november zal archeoloog Johan van Kampen voor ons een lezing verzorgen over de opgraving in 2020 in Bergharen:
Tijdens de zomer van 2020 heeft VUhbs archeologie een opgraving uitgevoerd aan de Dorsvlegel in Bergharen. Hierbij werden de archeologen geholpen door leden van de AWN afdeling 16, Nijmegen e.o. De opgraving heeft mooie resultaten opgeleverd als het gaat om de geschiedenis van het landschap en de bewoning die hierin heeft plaats gevonden. Onder een dik pakket stuifzand bleek een laagte te liggen die waarschijnlijk al in het mesolithicum werd benut. Of het hier gaat om een site die gelijktijdig benut werd als de site die is aangetroffen bij de even ten westen gelegen visvijvers van de Forel moet nog worden bezien. Duidelijk is in ieder geval dat het in dit gebied in het mesolithicum goed toeven was. Ook in latere perioden is het plangebied een gewilde locatie geweest. Zo zijn er resten van meerdere erven gevonden die worden gedateerd in de bronstijd en de ijzertijd. Ook lijkt er nog sprake te zijn van een neolithische vuursteenwerkplaats. De vraag is waarom men hier zo graag woonde, want het zal niet altijd een gastvrije omgeving zijn geweest. Zo blijkt dat men gedurende de bewoningsfasen regelmatig last moet hebben gehad van verstuiving, waarbij dikke pakketten stuifzandzand akkers en nederzettingen bedekten. Deze en andere bevindingen van het onderzoek zullen tijdens de lezing worden gepresenteerd.

Johan van Kampen, senior KNA archeoloog Gemeente Land van Cuijk (in 2020 projectleider VUhbs)

Locatie: wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.

Basiscursus Archeologie 2022 – 2023

 
Evenals voorgaande jaren organiseren de AWN Afdelingen Arnhem en Nijmegen ook dit jaar weer een Basiscursus Archeologie. Het lesprogramma is als volgt:

Dinsdag 29 november, van 20 – 22 uur, in Nijmegen, Algemene Introductie Basiscursus door Frans Peters 

dinsdag 6 december, van 20 – 22 uur, in Arnhem,  Archeologie algemeen door Jan Verhagen en Gebruik gereedschap door Rinus Houkes.

 
Dinsdag 13 december, van 20 – 22 uur, in Nijmegen, Vondstverwerking, inleiding door Frans Peters.  Vervolgens 1,5 uur praktijk uitwerking met vondsten uit Nijmegen.

zaterdag 17 december, van 10 – 13 uur, in Arnhem, Theorie en practicum Meten en Tekenen door Rob Nijsse. Zaterdag 14 januari 2023, van 10 – 13 uur in ???, Veldverkenning. Locatie wordt nog bekend gemaakt. Zaterdag 21 januari 2023 van 10 – 13 uur, in Arnhem, Theorie determineren aardewerk onder andere met jullie (zelf schoongemaakte) vondsten van de veldverkenning van 14 januari, door Rob Nijsse en Juliette Staudt.


Aanmelden voor deze cursus bij Juliette Staudt   
Adressen locaties:
Nijmegen: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD
Arnhem: Molenbeekstraat 26A, 6824 AX
 

Vacature afdelingssecretaris

Zoals eerder aangekondigd wil Leo ten Hag zijn functie als afdelingssecretaris in april 2023 neerleggen. Het bestuur is daarom op korte termijn op zoek naar een:

Secretaris (V/M)
De secretaris:

  • Schrijft vergaderingen uit en verzorgt de verslaggeving
  • Is contactpersoon voor leden en derden
  • Verstrekt periodiek informatie aan leden en belangstellenden over de activiteiten van de afdeling
  • Beantwoordt vragen van archeologische bureaus
  • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarverslag
  • Archiveert de stukken en beheert het afdelingsarchief
  • Is verantwoordelijk voor het verwerken van mutaties in het ledenbestand
  • Adviseert over de naleving van de statuten en reglementen van de afdeling
Het verrichten van bovenstaande werkzaamheden vergt gemiddeld een halve dag per week. 

Interesse in deze boeiende en afwisselende functie? Neem dan voor meer informatie contact op met:
Leo ten Hag 
Tel: 06 30363100
 
Of:
Bas Hendrikse Tel: 06-573 016 72 

 

 

 Afzeggen

Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.  

-+=
Google Translate
Top