Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief februari 2023

Lezing dinsdag 21 februari


Op dinsdag 21 februari zal Christel Veen (Radboud Universiteit) voor ons een lezing verzorgen over Rituelen rondom huis en haard.
Bij religie en rituelen in de oudheid denken we vooral aan tempels en grote cultusbeelden. De rituelen die mensen uitvoerden in de context van hun huis en nederzetting zijn minder bekend, omdat ze minder zichtbaar zijn. Recent onderzoek van nederzettingen ten noorden en ten zuiden van de Nedergermaanse limes schetst een gevarieerd beeld van rituelen met soms verrassende voorwerpen.

De locatie van de lezing is wederom het wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.

Boekentafel

Zoals gebruikelijk bij onze bijeenkomsten kan tegen aantrekkelijke prijzen weer een keuze worden gemaakt uit een gevarieerd boekenaanbod. Vacature afdelingssecretaris

Om vast in de agenda te noteren…

Onze jaarlijkse Afdelingsledenvergadering vindt plaats op dinsdag 18 april. Aansluitend op de vergadering krijgen we een lezing van Pepijn van de Geer (Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie, gemeente Nijmegen) over een kleine opgraving in Ulpio Noviomagus (locatie Waalfront – Waalkwartier, de plek van het voormalige slachthuis). Er zijn daar enkele funderingen en uitbraaksleuven uit de tweede eeuw gevonden, samen met twee beerputten.
Nadere informatie over deze lezing vindt u in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Van het bestuur

Beëindiging voorzitterschap

John Jansen heeft recentelijk kenbaar gemaakt dat hij om persoonlijke redenen stopt als voorzitter en bestuurslid van het afdelingsbestuur. In goed overleg met de andere bestuursleden is afgesproken dat John het voorzitterschap nog waarneemt tot de afdelingsledenvergadering van 18 april en het dan overdraagt aan de huidige vice-voorzitter Pauline de Weijer. John blijft gewoon lid van de AWN en zal zich anderszins binnen de afdeling blijven inzetten voor de archeologie.

Jubileum: AWN Afdeling Nijmegen e.o. 55 jaar

Dit jaar bestaat onze afdeling 55 jaar en dat willen we gaan vieren met een tentoonstelling en een symposium. De tentoonstelling over het Waalkadeproject zal worden ingericht in het Besiendershuis in Nijmegen en zal lopen in de maand oktober (Maand van de geschiedenis).
Het symposium heeft als thema ‘Innovatie in de archeologie’ en zal plaats vinden op 4 november in de Schouwburg in Cuijk.
Meer informatie volgt uiteraard nog in komende nieuwsbrieven, op onze website en facebookpagina.

Algemene Ledenvergadering


De Algemene Ledenvergadering van de AWN Nederlandse Archeologievereniging zal dit jaar plaatsvinden in Nieuwpoort (gemeente Molendam, Zuid-Holland) en wel op zaterdag 13 mei 2023. De organisatie van deze dag is in handen van AWN-afdeling 11 Lek- en Merwestreek. Nadere informatie over het ochtend- en middagprogramma volgt nog. 

 

 

 Afzeggen

Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.  

-+=
Google Translate
Top