Nieuwsbrief

 

Foto opgraving Maasplein: Rob Mols

 

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief juni 2022

Lezing op dinsdag 21 juni

Dinsdag 21 juni zal Frank Oerlemans (Erfgoedplatform gemeente Heumen) voor ons een lezing verzorgen over

De linie van Prins Maurits

Het is de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De vestingstad Grave is in 1586 in handen van de Nederlanders en wordt in juni van dat jaar veroverd door de Spanjaarden. Zestien jaren later wordt Grave opnieuw belegerd, maar nu door Prins Maurits van Nassau. Op 18 juli 1602 arriveert hij met een leger van 23.000 man bij de stad. Zoals gebruikelijk in die tijd wordt de belegerde stad omsloten door een zogenoemde circumvallatie -of omsingelingslinie. Die linie wordt ruim om de stad aangelegd en is 25 km lang. De linie moet ervoor zorgen dat de stad niet meer bevoorraad kan worden en dat een ontzettingsleger tegengehouden wordt. 
De linie bestaat uit een met de hand opgeworpen, twee meter hoge aarden wal met redoutes (wachtposten) en schansen (verdedigingswerk met bastions). De linie wordt aan beide zijden van de Maas aangelegd. De linie aan de Gelderse kant van de Maas is 11 km lang en strekt zich uit van halverwege Heumen-Overasselt, door Overasselt, door de uiterwaarden van de Coehoorn, door Nederasselt tot aan Balgoij/Keent. De redoutes liggen gemiddeld 375 m uit elkaar. 
Ik heb onderzoek gedaan naar deze linie en in augustus 2020 vond ik een spoor van een eerste redoute in de uiterwaarden bij de Erpewaai (Overasselt). Bij mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN), waarmee minieme hoogteverschillen in het landschap zijn waar te nemen, en van satellietopnames. Ook had ik de beschikking over een dagboek dat tijdens de belegering van 1602 is bijgehouden en over een kaart uit die tijd. Intensief speuren resulteerde in de vondst van 12 van de 27 redoutes en 2 van de 3 schansen. De precieze ligging van de linie aan de Gelderse kant van de Maas is in kaart gebracht. In september 2021 is in de reeks van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen het boek verschenen met de titel ‘Reconstructie van een linie’. 

De werkgroep ‘Heerlijkheden Overasselt’ (Erfgoedplatform Gemeente Heumen) heeft haar wandelingen uitgebreid met de ‘De linie van Prins Maurits’ – wandeling. De wandeling trekt door drie van de vier dorpen van de Gemeente Heumen en is in totaal 25 km lang. De wandeling voert langs historisch interessante plekken met als leidraad de linie aan de Gelderse kant van de Maas. De wandeling meandert over de dijk, langs de oever van de Maas, door natuurgebieden en door de drie dorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt.


De lezing begint om 20.15 uur en zal zoals altijd plaats vinden in wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154 in Nijmegen-Oost.

Boekentafel

Zoals gebruikelijk bij onze bijeenkomsten kan tegen aantrekkelijke prijzen weer een keuze worden gemaakt uit een gevarieerd boekenaanbod.

Vacature afdelingssecretaris

Zoals eerder aangekondigd zal Leo ten Hag zijn functie als afdelingssecretaris in april 2023 neerleggen. Hij stopt dan ook met zijn werkzaamheden als eindredacteur van ons jaarverslag. Een officiële vacaturetekst zal in onze volgende Nieuwsbrief worden gepubliceerd, maar wie belangstelling heeft voor de functie van afdelingssecretaris/eindredacteur jaarverslag kan dat nu alvast kenbaar maken door een email te sturen naar lhwtenhag@planet.nl. Een uitgebreide functieomschrijving en nadere informatie kunt u bij Leo ten Hag via ditzelfde emailadres of telefonisch (06 30363100) opvragen.

 

 

 Afzeggen

Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.  

-+=
Google Translate
Top