Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: lhwtenhag@planet.nl
T: 06 30363100

 


 

Nieuwsbrief juli 2020 

Van het afdelingsbestuur

Op woensdag 1 juli heeft het afdelingsbestuur, na lange tijd, weer een vergadering gehouden. De plaats van handeling was de woning van onze voorzitter, want in onze werkruimte aan de Nieuwe Dukenburgseweg konden we nog niet terecht. Zoals het er nu naar uit ziet zullen we vanaf 1 september de werkruimte weer mogen betreden en dan kunnen onze leden elkaar ook weer op de woensdagavonden ontmoeten. Onder welke voorwaarden/maatregelen dat kan horen we tegen die tijd van de gemeente Nijmegen.
Tijdens de bestuursvergadering hebben we onder andere gesproken over hoe we invulling kunnen geven aan de Afdelingsledenvergadering (ALV), de Schervenavond en de lezingen. We hebben besloten om de ALV en de Schervenavond op één avond te houden en wel op 6 oktober a.s. Deze datum is nog wel onder voorbehoud: een mogelijk tweede ‘coronagolf’ kan nog roet in het eten gooien. Bovendien heeft de gemeente het beleid ten aanzien van het huren van zaalruimte in de wijkcentra iets aangepast, dus we moeten even afwachten of onze reserveringsaanvraag voor wijkcentrum Ark van Oost wordt gehonoreerd.
Zoals elk jaar nodigen wij jullie ook nu weer uit om tijdens de Schervenavond een interessante, opmerkelijke en/of intrigerende vondst aan ons te laten zien. Wie deze avond een korte presentatie wil houden kan dit doorgeven aan de secretaris Leo ten Hag.

Agenda voor het seizoen 2020-2021

We hebben onderstaande data geprikt voor onze bijeenkomsten, met de in de vorige paragraaf genoemde voorbehouden:


2020

6 oktober: Afdelingsledenvergadering en Schervenavond
(Deze datum is inmiddels gewijzigd! De Afdelingsledenvergadering, gecombineerd met de Schervenavond, zal plaats vinden op WOENSDAG 21 OKTOBER 2020.)

2021

26 januari Lezing
13 april Afdelingsledenvergadering (met aansluitend lezing)
22 juni Lezing

De onderwerpen en de sprekers voor de lezingen zijn nog niet ingevuld. We gaan ons hier als bestuur nog over buigen, maar misschien heeft iemand van jullie een idee? Laat het ons weten via een mail naar Harry Brink. Ideeën voor een excursie of een andere AWN-activiteit zijn ook van harte welkom en mogen naar hetzelfde emailadres gestuurd worden.

Veldwerkcoördinator gevraagd

Frans Peters heeft jarenlang voor onze afdeling de veldcoördinatie verzorgd. Hij heeft het bestuur echter laten weten dat hij daar in april 2021 mee wil stoppen. Het bestuur is daarom op zoek naar een vervanger. Wie meer informatie wil over deze boeiende en belangrijke functie binnen de afdeling kan contact opnemen met Frans, tel 06 10697146

Nieuw logo?

De landelijke ALV stond gepland voor 4 april 2020 in het Drentse Borger, maar deze is om de bekende reden niet doorgegaan. Mogelijk zal er dit najaar nog een ALV plaatsvinden. Op de agenda staat dan onder andere een voorstel voor een nieuw logo voor onze vereniging: het is uiteraard aan de leden om hierover te beslissen.

 

 

 

 

 

 

  Afzeggen

Deze nieuwsbrief wordt ook per mail aan alle leden verzonden.
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.