Oeffelt 2024

Opgraving Oeffelt 2024

In de laatste week van April hebben ondergetekenden samen 2 dagen geassisteerd in Oeffelt aan de Hogehoek bij een opgraving van BAAC onder leiding van Alfred ter Wal. Het was de laatste week van een opgraving die eind november begon, maar door een lange onderbreking vanwege het natte weer pas eind april kon worden afgesloten.
Voorafgaand aan de opgraving was op een belendend perceel een proefsleuvenonderzoek gedaan. Er werd toen veel Romeins scherfmateriaal gevonden, sporen ontbraken echter. De verwachting was dat hier nu ook Romeins materiaal gevonden zou worden, maar dat bleek een misvatting. De opgraving leverde wel een overvloed aan sporen op, veelal van bewoning, die voorlopig gedateerd zijn tussen 800 en 1200. De weinige scherven die naar boven werden gehaald bevestigen dat. Ook zijn er zeker een tiental waterputten aangetroffen.

Veel sporen, dus veel te couperen. De bovenste halve meter was een uitdaging, grof zand, grind en klei, daarna de beloning in de vorm van rivierzand. Voor de grote coups was een minigraver aanwezig. Zelf hebben we samen een zestal scherven gevonden, een baksteen en een stukje tefriet.
Van lokale toeschouwers hoorden we dat het terrein in WO 2 een gevechtsgebied was, een tweetal verroeste munitiekisten en onderdelen van een granaat behoorden dan ook tot de vondsten. Twee dagen assisteren geven een zeer beperkte blik op deze opgraving, voor meer informatie en conclusies is het wachten op het eindrapport.

Jan Jansen en Jon de Vries

Foto’s van Jan en Jon