Paradise lost?

Paradise lost?

Insights into the early prehistory of the Netherlands from development-led archaeology (Nederlandse Archeologische Rapporten 62), Amersfoort
This book presents the results of a synthetic analysis of archaeological reports dealing with aspects of the early prehistory of the Netherlands. The reports were produced in the context of development-led commercial archaeology over the past 10 to 15 years. The Cultural Heritage Agency of the Netherlands (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; RCE) commissioned a project, undertaken by the Groningen Institute of Archaeology (GIA), which aims at a synthetic analysis of (mostly) excavation results concerning early prehistory (here defned as the Palaeolithic to the Middle Neolithic). The project is part of the RCE’s Valleta harvest (Oogst voor Malta) project, which resides under the ‘archaeological knowledge kit’ programme (Kenniskaart Archeologie). The aim of the programme is to develop tools or utilities to support heritage management decision making from a national perspective.

Sidestone books

Met regelmaat verschijnen bij Sidestone boeken over archeologie, geschiedenis en antropologie. Behalve dat onze boeken in print te koop zijn bij de boekhandel bieden wij ook gratis online toegang tot onze boeken.

Onder de  ‘Lees meer’ vindt u een lijstje met recent verschenen Nederlandstalige titels, of boeken die relevant zijn voor de Nederlandse geschiedenis/archeologie. Naast Nederlandse publicaties geven wij voornamelijk Engelstalige boeken uit. Voor een volledig overzicht van onze titels kunt u kijken op https://www.sidestone.com/books/. U kunt ieder boek gratis online doorlezen, klik simpelweg op de knop “read online for free”.
Indien u meer informatie wilt over een boek, contact met de auteur, of een recensie exemplaar wilt aanvragen, neem dan contact met ons op.

Over zaaien en oogsten

Over zaaien en oogsten

Over zaaien en oogsten

De kwaliteit en bruikbaarheid van archeologische rapporten voor synthetiserend onderzoek

Dit rapport presenteert de uitkomsten van een studie naar de kwaliteit en bruikbaarheid van archeologische rapporten voor synthetiserend onderzoek.
Afgelopen jaren zijn twaalf synthetiserende onderzoeken uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Oogst voor Malta’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
De 34 syntheseschrijvers gebruikten meer dan 3600 archeologische basisrapportages voor deze studies. Hun ervaringen met deze rapporten en ook hun meer algemene kritische reflecties liggen aan de basis van dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door Diederick Habermehl van Image 02. Uit deze studie komt naar voren dat de inhoudelijke kwaliteit van onderzoek onder druk staat. De syntheseschrijvers benoemen verschillende aandachtspunten.

Bescherming archeologische sites

Bescherming archeologische sites

Op lokaal en regionaal niveau zijn er maar weinig archeologische vindplaatsen die een gemeentelijke en/of provinciale beschermde monumentstatus hebben.

Dat argument staat althans in de verkenning archeologie In Situ 2100 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In het kader van die verkenning zijn ruim 120 medewerkers van gemeenten, adviesbureaus, ontwikkelaars en terreineigenaren zijn bevraagd.

Nijmegen en de archeologie

Nijmegen en de archeologie

Nijmegen en de archeologie

Observaties vanuit een museum

TMA – Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie
1990, TMA06
Cultural Studies,
Classical Archaeology,
Museum Studies,
Gallo-roman archaeology,
Museum and Heritage Studies

 

Vrijwilligersbeleid archeologie

De kracht van vrijwilligers

Over een duurzame relatie tussen de gemaakte en vrijwilligers in de archeologie

Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Deze brochure gaat in op het vrijwilligersbeleid voor archeologie en laat zien wat de vrijwilligers in de archeologie allemaal voor hun gemeente kunnen betekenen. De gemeente kan op haar beurt de vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, zodat zij hun werk nog beter kunnen doen.

(Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)