Via15 Bemmel

Eind 2017 – begin 2018 mocht onze afdeling assisteren in Bemmel langs het te verlengen tracé van de Betuwse snelweg A-15.

Deze opgraving is uitgevoerd door archeologen van de combinatie ADC/Archol in opdracht van RWS i.v.m. het doortrekken van de A15 (project ViA15).

Voor deze actie werd onze geheimhouding gevraagd vanwege mogelijke nachtelijke roofpartijen. Het was n.l. bij het ADC al bekend dat het hier een Romeins grafveld betrof. Nu het in de pers is geweest kunnen we eindelijk ook een paar sfeerbeelden tonen die door onze vrijwilligers ter plaatse zijn gemaakt.

Onze leden waren in wisselende groepjes aanwezig op de opgraving. De weersomstandigheden waren niet best, klei klonterde dik aan de laarzen, maar het was een opgraving die alle verwachtingen overtrof.

Rianet Knevel, Marijke Pennings, Pauline de Weijer, Wim Weyers, Jan Jansen, Bas Hendrikse en Frans Peters (als coördinator voor onze afd.) waren aanwezig en van hun hand zijn dan ook de onderstaande foto’s.