Wie weet wat dit is?

Bij de AWN-reddingsacties in 2013-2014, tijdens de dramatische ontgrondingen van de Hatertse- en Wijchense Vennen werden interessante vondsten nipt gered van de graafmachines. Zoals een zware multi-tool, stukjes van La Tène glasarmbanden en een deel van een bronzen sikkel, dat later wonderbaarlijk herenigd werd met het ontbrekende deel, ooit gevonden door een detectorzoeker. Nu tentoongesteld in Museum Kasteel Wijchen.


De meest intrigerende vondst uit het Wijchense vennengebied is een onooglijk stukje aardewerk gevonden door Ben Teubner, dat de tand des tijds niet ongeschonden heeft overleefd. Samen met duizenden andere oppervlaktevondsten (lees scherven) uit de vennen heeft het een decade als AWN-vondst in het depot van de Nijmeegse archeologie overwinterd.

Bij een recente rondleiding voor leden van de ‘Stuwwalgroep’ door Museum Kasteel Wijchen viel een stukje keramiek op, gelabeld ‘vindplaats Wijchen’. Een vergelijking met de vondst uit de vennen was snel gemaakt. Alleen had het voorwerp in de vitrine een veel betere hardheid, en is gaaf…

Het gaat in beide gevallen om een conisch geboetseerd voorwerp dat opgebouwd is als een holle spinsteen, maar behalve de verticale doorboring ook voorzien is van horizontale gaten en hol is. In de literatuur komen dergelijke voorwerpen soms voor in Bronstijd-opgravingen in West-Friesland en het Vecht- en IJsselgebied, maar nog altijd is het onbekend welk doel ze dienden. Het voorwerp uit de Wijchense vitrine heeft zelfs 13 gaten inclusief het bovengat. Het is tevens voorzien van 1 extra doorboring aan de zijkant, niet op dezelfde hoogte als de overige gaten.

Literatuur over de conische objecten uit West-Friesland.
‘Inventarisatie van mysterieuze voorwerpen uit de late bronstijd’ in: Metaaltijden deel 7, blz. 103 door Ben Naardin & Wouter Roessingh.


Zelf hebben we het voorwerp uit de vennen voor het eerst gemeld in ons Jaarverslag over 2013, blz 18 e.v.: Overasseltse- en Hatertse vennen geven opnieuw geheimen prijs.

Zowel in West-Friesland als in onze streken zijn er dus vergelijkbare voorwerpen van ongeveer dezelfde grootte gevonden. Vooral de Wijchense variant in Museum Kasteel Wijchen verkeert in een uitstekende staat, beter dan de West-Friese vondsten die allemaal gefragmenteerd zijn. Graag horen we van onze lezers of ze ooit dergelijke voorwerpen aangetroffen hebben, en zo ja, waar, om het verspreidingsgebied te kunnen vastleggen.
Suggesties over de functie van deze voorwerpen zijn uitermate welkom. Een functie als spinsteen is door ons natuurlijk al bekeken, maar wij kunnen hier geen garen bij spinnen.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *