Zandse Plas Lent

Nlz14 Lent sept-okt 2017

Een vroeg-middeleeuwse hertshoornen spinklos was één van de vondsten die
bij het zeven van uitgegraven grond bij een opgraving aan de Zandse Plas
(Lent) tevoorschijn kwam. Verder werden opmerkelijk veel restanten van lederen schoeisel aangetroffen bij dit in september/oktober uitgevoerde onderzoek, waaraan 7 AWN leden deelnamen. Behalve het werken aan de zeef werden ook grondsporen gecoupeerd. Vermeldenswaardig is het blootleggen van een waterput, met een karrewiel als basis. Leden van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zochten de site af op mogelijke munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Wat men aan explosieven vond werd ter plekke tot ontploffing gebracht.

Tekst Leo ten Hag (uit verslag secretaris JV 2017)

Foto’s Marijke Pennings/Aad Hendriks