Aquaduct

Voorwoord bij het chronologisch overzicht van publicaties over de aardwerken

Het nieuwe document is een update van het oude. De na 2016 verschenen publicaties, rapporten e.d. zijn in het vernieuwde document verwerkt. Daarnaast is de nieuwe paper nu ook voorzien van plaatjes, kaartmateriaal e.d. én een door mij vervaardigde fotoreportage van de nog zichtbare delen van het aquaduct (aardwerken, geulen e.d.). Het document wordt afgesloten met het artikel van Leo ten Hag over de in 2014 ontstane discussie rond het wel of niet bestaan van een Romeins aquaduct tussen Berg en Dal en Nijmegen. Die discussie was nogal heftig en Leo heeft daar indertijd een interessant artikel over geschreven (opgenomen in het Jaarverslag 2014 van onze afdeling). Leo heeft toestemming gegeven voor het opnemen van zijn verhaal in de vernieuwde paper.

Willem Kuppens

Hieronder direct te lezen (132 pagina’s) of te downloaden:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *