Opening Expositie

Sloebers van de Waalkade

Zondag 1 oktober vond de opening plaats van de expositie ‘Sloebers van de Waalkade’ ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van onze afdeling.
’s Ochtends al kwam Omroep Gelderland langs om een reportage te maken voor hun Journaal. Om 14.00 uur ging de tentoonstelling open voor het publiek, en er was meteen volop belangstelling. De opvallende poepdoos op de stoep trekt de aandacht en bezoekers! Om 16.00 uur vond de officiële opening plaats in aanwezigheid van leden van de afdeling, vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen en Bureau Archeologie en andere genodigden. In de kleine maar bijzondere tuin van het Besiendershuis heette voorzitter Pauline de Weijer alle aanwezigen welkom. Ze ging in op de ontstaansgeschiedenis van de expositie en het belangrijke aandeel daarin van Kees Brok. Namens het bestuur van de afdeling kreeg Kees de Wim Tuijn-fibula opgespeld voor zijn bijzondere verdiensten voor de archeologie in onze regio.

Vervolgens vertelde Jan-Wieger van den Berg, de beheerder, iets over de geschiedenis van het Besiendershuis, waar onze expositie een warm welkom heeft gevonden. Ruzica Duic, bureaumanager van Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen, opende vervolgens de tentoonstelling. Er waren historische zoetigheden voor de gasten, gebakken door ons “bakkersgilde” Marijke, Wim en Geoff. Een historisch verantwoord glaasje likeur vergezelde de versnaperingen. Met op de achtergrond het geluid van dat andere culturele erfgoed, de kermis, was er nog ruim gelegenheid om de expositie te bekijken en na te praten. De expositie is nog geopend tot 29 oktober, op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. In de herfstvakantie ook op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto’s: Jon de Vries, Pauline en Aad

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *