Sloebers van de Waalkade

Het verhaal achter de expositie

Sloebers van de Waalkade

Najaar 1996
Ter plaatse van het huidige restaurant Nacional (Waalkade 1 te Nijmegen) wordt een opgraving uitgevoerd door de afdeling Archeologie van de gemeente Nijmegen. Op het terrein bevinden zich verschillende beerputten en een beerkelder. Deze kelder is nog zodanig vers, dat hij niet met de hand kan worden opgegraven. Besloten wordt de kelder leeg te pompen en de gehele inhoud elders te drogen en te wassen. Daarna komt dit materiaal in het depot terecht. De opgraving, die volledig gedocumenteerd is, wordt nooit uitgewerkt.

Maart 2020
Covid19 heerst in ons land. Alle werkzaamheden van de woensdagavond-werkgroep van de AWN (Nederlandse Archeologievereniging) afdeling 16, Nijmegen en omstreken, komen stil te liggen. De werkgroep heeft zijn activiteiten in het depot van de gemeente, maar evenals ambtenaren zijn vrijwilligers niet meer welkom in het gebouw. En waar het voor ambtenaren uiteraard wordt geregeld dat ze thuis kunnen werken bestaat deze mogelijkheid voor de vrijwilligers niet. De werkgroep ontsluit materiaal van de gemeente, en dat blijft in het depot. En de groep blijft buiten.

Oktober 2020
In een poging om een project te bedenken dat vrijwilligers thuis kunnen doen, komt het verhaal over de opgraving van 1996 naar voren. Zouden we daar iets mee kunnen? Het materiaal van de opgraving ligt inmiddels ruim 24 jaar in depot. Een deel van de opgraving, namelijk een beerput die geleegd is door hem leeg te scheppen en zuigen, neemt veel ruimte in beslag, want naast het eventuele vondstmateriaal is er ook grint en puin meegekomen. Het materiaal is door het leegpompen door elkaar gehusseld, dus al wat we vinden is meegenomen. En het afval kan dan meteen afgevoerd worden. Met hulp van Kees Brok van Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen (BABN) krijgen we toestemming om met dit materiaal aan de slag te gaan. En zo ontstaat een unieke samenwerking tussen BABN en vrijwilligers. In kleine groepjes, in omvang afhankelijk van wat er mag volgens de coronaregels, gaan we het materiaal thuis splitsen en verwerken. Kees zorgt dat de kratten materiaal op de verschillende thuiswerklocaties komt en dat het materiaal ook weer wordt opgehaald. Onderling contact en uitwisseling van noodzakelijk info gaat via een Whatsapp-groep.

Maart 2022
Alle beperkende maatregelen zijn ten einde. En alle kratten met vondstmateriaal zijn inmiddels gesplitst! Er wordt verzameld, geplakt en gedetermineerd. Er komen zeldzame kleine vondsten boven. Maar er is ook een gevoel van: wat nu? Want nu hebben we dit bijzondere project gedaan, maar we willen het ook graag delen. Zo laagdrempelig is archeologisch vrijwilligerswerk nog nooit geweest, en dat willen we ook graag laagdrempelig vertellen. Want het gaat uiteindelijk niet om de bordjes en schalen die we vinden, maar om wat onze vondsten vertellen over hoe onze voorouders ooit leefden, hier aan de Waalkade. Al gaande blijkt, hoe weinig er eigenlijk bekend is over het leven van ‘gewone’ mensen. Het is voordat de fotografie breed zijn intrede deed. En deze mensen waren wellicht te ‘gewoon’ voor een schilderij. Dus het verhaal moet grotendeels door de vondsten verteld worden. We duiken behalve in de determinatieboeken ook in de archieven. Wat waren dat voor huizen, die op deze plek stonden, en wie woonden daar? Zo slaan we steeds weer nieuwe zijpaden in, die weer een verhaal opleveren.

Oktober 2023
AWN afdeling Nijmegen bestaat 55 jaar. Dat vieren we altijd met een speciale activiteit. Deze keer hebben we de mogelijkheid om ons verhaal over de opgraving aan de Waalkade te vertellen en te tonen in het Besiendershuis, slechts luttele stappen verwijderd van de plaats waar het materiaal ooit is gevonden en waar men heeft geleefd. Ook dit wordt een bijzondere samenwerking: het Besiendershuis wil behalve aan cultuur ook een plaats geven aan cultuurhistorie, BABN wil meewerken aan de uitvoering als dank voor het vele vrijwilligerswerk dat de AWN-afdeling al jaren voor de gemeente Nijmegen doet. En onze vrijwilligers willen graag hun verhaal op andere mensen overbrengen. En daarvoor willen we ook juist de bewoners van de benedenstad uitnodigen om te zien hoe in dit gebied 150 tot 250 jaar geleden werd gewoond.

Locatie: Besiendershuis
Opening: zondag 1 oktober
Geopend van 14.00 – 17.00 uur op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
In de herfstvakantie ook op dinsdag 17/10 en donderdag 19/10

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *