Project Waalkade

Kees Brok, opgravingsmanager gemeente Nijmegen
Kees Brok Projectleider Archeologie Gemeente Nijmegen

Opgravingslocatie

Opgravingslocatie Waalkade
Ter hoogte van de huidige restaurant Nacional, naast galerie Marzee. Op bovenstaande foto uit 1996 kijk je tegen de zijwand van de galerie aan, waarbij links de Waalkade en rechts de Lage Markt is gesitueerd.

Situatie 2 oktober 2020. Resp zijde Waalkade en zijde Lage Markt


Klik beide tekeningen aan voor een PDF in groot formaat

Bovenstaande vlaktekeningen uit 1996 geven een beeld van de opgraving en de plaats van de kelder (in het midden). Het is mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat de kelder meerdere huizen heeft bediend. De aanwezigheid van slakken in het materiaal duidt er wellicht op dat een van de panden onderdak bood aan een geelgieter (kopergieter).

Waalkade Nijmegen 1669

Waalkade met St. Antonispoort
St. Antonispoort Nijmegen
St. Antonispoort richting centrum
St. Antonispoort Nijmegen
St. Antonispoort richting Waalkade

Procedure
Eerste ronde: het materiaal wordt door de thuiswerkgroepen gesplitst (Coronatijd). Aangezien het één vondstnummer betreft, is de administratie relatief eenvoudig. Besloten wordt om zo ver mogelijk te gaan met splitsen en het materiaal zoveel mogelijk onder te verdelen. In een later stadium is het eenvoudiger reeds gesorteerd materiaal samen te voegen dan het weer opnieuw naar een thuisgroep te vervoeren om verder te sorteren.

Tweede ronde: na het splitsen gaat het materiaal terug naar het depot. Daar worden de materiaalgroepen van de verschillende thuisgroepen samengevoegd. Na een inschatting van de situatie wordt de volgende stap bepaald. Dit kan per materiaalsoort uiteraard verschillen: determineren, beschrijven, wegen, meten, plakken. Op basis van de voorkeuren van de groepsleden gaan de gesplitste materiaalgroepen naar de thuisgroepen om volgens afspraak verder te worden behandeld.

Derde ronde: Na afronding gaat het materiaal terug naar het depot. Hier wordt nader bekeken welke informatie nog nodig is en in hoeverre de groepsleden hier een bijdrage aan kunnen leveren. Van de uitkomsten wordt in ieder geval een rapportage opgesteld.