AWN afd.16

Beste bezoeker,

Onze website is vanwege een storing tijdelijk niet compleet. We zijn op dit moment druk bezig met de herbouw ervan. We maken van de nood een deugd  door  e.e.a. meteen in een nieuw jasje te steken. Hopelijk zijn we weer compleet ingericht voor we het 50 jarig jubileum van onze afdeling vieren!

Voorzitter

Beste bezoeker van onze website,

Ik heet u van harte welkom bij onze AWN-afdeling. Bent u hier niet eerder geweest, dan biedt deze site een uitstekende eerste kennismaking met onze afdeling en onze activiteiten. We zijn een bloeiende afdeling waarin alle aspecten van de archeologie bedreven worden, waaronder het veldwerk in

Voorzitter John Jansen
Voorzitter John Jansen

zand, klei en water, de determinatie, interpretatie en publicatie van vondsten en de kennisontwikkeling via lezingen, excursies en cursussen.
Gemene deler van al die activiteiten is een fascinatie voor wat het bodemarchief ons te bieden heeft en de behoefte dat met elkaar te delen. Deze website biedt daarvoor een eerste podium. Mocht deze kennismaking naar meer smaken, laat dit welkom dan tegelijkertijd ook een uitnodiging zijn voor een actieve deelname.
Velen zijn u hier inmiddels in voorgegaan. Degenen die deze website vaker bezoeken zullen dit beamen. Ik wens u veel plezier.

John Jansen
Voorzitter

Adres

Aanmelden per intercom voor AWN werkruimte te Nijmegen
Aanmelden per intercom

 

Leden en belangstellenden zijn elke woensdagavond (m.u.v. feestdagen en vierdaagseweek) vanaf 20.00 uur welkom in onze werkruimte:
Bureau Archeologie Nijmegen,
Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen.

 

Bestuur

Voorzitter: John Jansen
Secretaris: Leo ten Hag
Vice Voorzitter: Miriam de Groot
Penningmeester: Mike den Hartog
Lid: Frans Peters Veldwerkcoördinator
Lid: Harry Brink Excursies

Werkgroep Tweede Wereldoorlog: Paul Klinkenberg

Jaarverslagen

(in bewerking)

De Jaarverslagen, wellicht ons belangrijkste naslagwerk en ons verenigingsgeheugen, is tevens de geschiedenis van 50 jaar vrijwilligersonderzoek en assistentie van de officiële archeologie in de regio. Uiteraard met dank aan alle leden die met hun bijdragen hebben gezorgd voor het archeologische archief van Afd 16.

De vormgeving en het drukken van het JV wordt door het ROC gedaan, Pauline de Weijer begeleid dit proces en corrigeert de verschillende drukproeven.
Het werk van secretaris Leo ten Hag bestaat uit verzamelen van kopij, op basis daarvan de indeling (tekstvolgorde, illustraties e.d.) bepalen en correcties..

Register 1968 – 2014

Het door JJ van Daalen bijgewerkte register van 1968 t/m 2014, waar je alle artikelen kunt terugvinden op alfabetische plaatsnaam en daarna op datum – bladzijde – titel – auteur, wederom vormgegeven door Pauline de Weijer.

De Jaarverslagen 2015 t/m 2017 zijn nog niet opgenomen in het register.