Laatste Updates

 

  

Beste bezoeker,
Hier zijn de laatste wijzigingen van deze site te vinden.

 

Jubileum 1968-2018

Boven: Waalvondst(je) 08-04-2019
schenktuit van Romeinse waterkoker? 

Archeologie in onze achterTuijn

 

Onder deze titel startte op 6 oktober 2018 een unieke expositie in het Graafs Museum over 50 jaar vrijwilligers in de archeologie, hun belangrijkste opgravingen en meest bijzondere vondsten en hun grote inspirator Wim Tuijn. Een halve eeuw geleden was Wim Tuijn mede-oprichter van de Werkgroep Nijmegen en Omstreken van de AWN, de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. Tegelijk met de expositie verscheen een uitgebreid boek, waarin deze unieke voortrekker en zijn centrale rol in de archeologie in de regio worden belicht.

“Na enige jaren in ons eentje wat rond geschept te hebben beseften we dat archeologie in clubverband toch leuker was”, aldus Wim. Als mede-oprichter, secretaris, voorzitter en veldwerkcoördinator zou Wim Tuijn jarenlang de drijvende kracht zijn achter wat nu de AWN Afdeling 16 Nijmegen en omstreken heet. Samen met andere amateurarcheologen (“archeologie is teamwork” zei Wim) zocht hij overal in het werkgebied van de afdeling (Rijk van Nijmegen, Overbetuwe, Land van Maas en Waal en delen van Noord-Brabant en Noord-Limburg) naar sporen van een ver verleden.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum toonde de AWN-afdeling in het Graafs Museum de resultaten van een halve eeuw opgraven in het werkgebied. Centraal in de tentoonstelling stond de Wim Tuijncollectie: een nooit eerder geëxposeerde verzameling voorwerpen die Wim met hulp van andere AWN-leden in de loop der jaren heeft opgegraven. Naast deze persoonlijke collectie kon u het resultaat zien van de opgravingen van lokale (werk)groepen, met onder andere vondsten uit Grave, Heumen, Cuijk, Wijchen, Gennep, Deest, Huissen en Nijmegen.

Wat was er zoal te zien? Uit de collectie Tuijn o.a. Marne aardewerk uit Wijchen, Terra Sigillata van het Kops Plateau en fragmenten van fresco’s uit Ulpia Noviomagus. Niet alleen de Romeinse tijd kwam aan bod: vanuit de werkgroepen was er materiaal vanuit het neolithicum tot en met vondsten van de Duivelsberg uit de Tweede Wereldoorlog. Van een uniek 14e eeuws beschilderd kinderlaarsje uit Huissen tot glazen La Tène armbandjes uit Lithoijen: een breed scala aan bijzonderheden. Een fraai sfeerbeeld vormden foto’s van de opgravingen uit de begintijd van de afdeling.

Via een interactieve digitale kaart (nu online) waren alle beschreven vondsten van de werkgroepen en van individuele leden terug te vinden. Deze digitale kaart biedt een rijk overzicht van alle vondsten en informatie die de Afdeling in de afgelopen 50 jaar heeft gedaan en verzameld.   Ook was er een film over Wim Tuijn en zijn werk te zien (nu online).

Velen hebben zich door Wim Tuijn laten inspireren en hebben spade en troffel ter hand genomen om in de spreekwoordelijke (maar soms ook letterlijk!) eigen achtertuin op zoek te gaan naar resten van vroege(re) bewoning. Een tentoonstelling maakt het, zoals Wim Tuijn het ooit formuleerde, mogelijk “om een blik te werpen op het leven van onze voorouders en de verbondenheid daarmee te voelen”. Inmiddels maken de opgravingen zelf al weer deel uit van de geschiedenis, en kunnen wij ons ook vereenzelvigen met de amateurarcheologen van het eerste uur.
De tentoonstelling ‘Archeologie in onze achterTuijn’ was te bezichtigen in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 februari 2019 in het Graafs Museum te Grave. (Tentoonstelling afgesloten!)

tekst gaat verder onder afbeelding

voorpagina AWN Jubileumuitgave
voorpagina AWN Jubileumuitgave

Het boek ‘Archeologie in onze achterTuijn’ onder redactie van Leo ten Hag werd op 6 oktober 2018 bij de feestelijke viering van 50 jaar AWN Nijmegen en Omstreken gepresenteerd. Het boek beschrijft de bemoeienissen van Wim om een eigen afdeling op te richten, biedt een virtuele tocht langs de verschillende werkgroepen in de Omstreken en een beschrijving van de Wim Tuijn-collectie.

Adres

Boven: Wij zijn te gast bij Bureau Archeologie Nijmegen

Aanmelden per intercom

 

Leden en belangstellenden zijn elke woensdagavond (m.u.v. feestdagen en vierdaagweek) vanaf 20.00 uur welkom in onze werkruimte:
Bureau Archeologie Nijmegen,
Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen.

 

Bestuur

Boven: Bestuur tijdens ledenvergadering  in 2018

Beste bezoeker van onze website,

Ik heet u van harte welkom bij onze AWN-afdeling. Bent u hier niet eerder geweest, dan biedt deze site een uitstekende eerste kennismaking met onze afdeling en onze activiteiten. We zijn een bloeiende afdeling waarin alle aspecten van de archeologie bedreven worden, waaronder het veldwerk in zand, klei en water, de determinatie, interpretatie en publicatie van vondsten en de kennisontwikkeling via lezingen, excursies en cursussen.

Voorzitter John Jansen
Voorzitter John Jansen

 

Gemene deler van al die activiteiten is een fascinatie voor wat het bodemarchief ons te bieden heeft en de behoefte dat met elkaar te delen. Deze website biedt daarvoor een eerste podium. Mocht deze kennismaking naar meer smaken, laat dit welkom dan tegelijkertijd ook een uitnodiging zijn voor een actieve deelname.
Velen zijn u hier inmiddels in voorgegaan. Degenen die deze website vaker bezoeken zullen dit beamen. Ik wens u veel plezier.

John Jansen
Voorzitter

Voorzitter: John Jansen
Vice Voorzitter: Miriam de Groot
Secretaris: Leo ten Hag
Penningmeester: Pauline de Weijer
Veldwerkcoördinator: Frans Peters 06 10697146 
Excursies: Harry Brink 
Werkgroep Tweede Wereldoorlog: Paul Klinkenberg

Donateur

Boven: Romeins muntje, Scheidemakershof, Nijmegen

Heeft u interesse om donateur te worden?

Heeft u geen belangstelling in actieve deelname aan opgravingen of in toezending van Archeologie in Nederland/Archeologie Magazine, maar wel in deelname aan onze overige activiteiten, dan kunt u ook donateur worden van onze afdeling. U wordt donateur door € 15,- of meer te storten op onze girorekening:
IBAN: NL58 INGB 0003110639 ten name van PENN AWN AFD NIJMEGEN EO (Vergeet niet uw huisadres en emailadres op te geven!) Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Leo ten Hag, onze secretaris.

 

Lid worden? Zie onderaan deze pagina