AWN afd.16

Bij de foto: De natuurstenen kelder van opgraving Kelfkensbosch als maquette in detail nagemaakt door Melchior Kremers 

 

Beste bezoeker,
Hier zijn de laatste wijzigingen van deze site te vinden.

 

Adres

Boven: Wij zijn te gast bij Bureau Archeologie Nijmegen

Aanmelden per intercom voor AWN werkruimte te Nijmegen
Aanmelden per intercom

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden en belangstellenden zijn elke woensdagavond (m.u.v. feestdagen en vierdaagseweek) vanaf 20.00 uur welkom in onze werkruimte:
Bureau Archeologie Nijmegen,
Nieuwe Dukenburgseweg 21 in Nijmegen.

 

Bestuur

Boven: Arjan den Braven (l) en Jan J van Daalen in de werkruimte

Beste bezoeker van onze website,

Ik heet u van harte welkom bij onze AWN-afdeling. Bent u hier niet eerder geweest, dan biedt deze site een uitstekende eerste kennismaking met onze afdeling en onze activiteiten. We zijn een bloeiende afdeling waarin alle aspecten van de archeologie bedreven worden, waaronder het veldwerk in zand, klei en water, de determinatie, interpretatie en publicatie van vondsten en de kennisontwikkeling via lezingen, excursies en cursussen.

Voorzitter John Jansen
Voorzitter John Jansen

 

Gemene deler van al die activiteiten is een fascinatie voor wat het bodemarchief ons te bieden heeft en de behoefte dat met elkaar te delen. Deze website biedt daarvoor een eerste podium. Mocht deze kennismaking naar meer smaken, laat dit welkom dan tegelijkertijd ook een uitnodiging zijn voor een actieve deelname.
Velen zijn u hier inmiddels in voorgegaan. Degenen die deze website vaker bezoeken zullen dit beamen. Ik wens u veel plezier.

John Jansen
Voorzitter

 

 

Voorzitter: John Jansen
Vice Voorzitter: Miriam de Groot
Secretaris: Leo ten Hag
Penningmeester: Pauline de Weijer
Lid: Frans Peters Veldwerkcoördinator
Lid: Harry Brink ExcursiesWerkgroep Tweede Wereldoorlog: Paul Klinkenberg